Tanszéken folyó aktuális kutatások

1. Környezetbarát megmunkálási technológiák kutatása

A kutatás célja:

A technológiai paraméterek forgácsolási folyamatra valamint szerszámkopásra gyakorolt hatásának vizsgálata szürkeöntvény és kopásálló acél minimálkenéssel történő furatmegmunkálásánál. Modell felépítése a fúrószerszám kopása és a feszültségállapot kapcsolatának szemléltetésére. Faktoriális kísérlettervezéssel összefüggések meghatározása a fúrás technológiai paraméterei és a megmunkálás erő– ill. nyomatékszükséglete, a forgácsolt furat felületi érdessége valamint a mért kopásértékek között.

Kutatási eredmények:

Ø      Környezetbarát furatmegmunkálási technológiák paramétereinek optimalizálása.

Ø      Gyakorlatban használható összefüggések a forgácsolási paramétereknek a fúrás előtolóerő– és nyomatékszükségletére illetve a szerszámkopásra gyakorolt hatásának meghatározására.

Ø      2006-2010: 4 tudományos szakcikk, 31 konferencia előadás (ebből 15 angol nyelven, nemzetközi konferencián), kiadvánnyal.

Ø      2009-2010-ben kiemelt kutatási témaként támogatott pályázat a Nyíregyházi Főiskolán 900 eFt támogatással.

Hazai és nemzetközi kapcsolatok, együttműködések:

Ø      2010-ben benyújtott OTKA-pályázat;

Ø      Kutatási tapasztalatcsere és együttműködés a ME Gépgyártástechnológia és Kolozsvári Műszaki Egyetem Gépgyártás Tanszékével.

A kutatásban résztvevők:

Dr.Dudás I. DSc egyetemi tanár, kutatóprofesszor

Dr. Varga Gy. CSc egyetemi docens (ME)

Dr. Péter L. CSc főiskolai tanár

Dr. Szigeti F. CSc főiskolai tanár

Dr. Dezső G. PhD főiskolai tanár

Százvai A. műszaki oktató

Kovács A. főiskolai tanársegéd

Hajdu A, műszaki oktató

 

2. Csavar- és menetfelületek kutatása

A kutatás célja:

A menetfelületek ipari és egyéb alkalmazásaival kapcsolatos alapkutatás, amely magában foglalja a menetfelületek elméleti vizsgálatát, fizikai modellezését, gyártását, bevizsgálását és elemzését.

Kutatási eredmények:

Ø      A menetfelületek matematikai modelljének kidolgozása.

Ø      Menetfelületek gyártásgeometriájának kidolgozása és elemzése.

Ø      Csigahajtások feszültségállapotának fizikai modellezése.

Ø      Csigahajtások elemeinek gyártása többféle technológiával, azok méret és alakhelyességének ellenőrzése, hordkép vizsgálata.

Ø      2006 – 2010: 1 lektorált folyóiratban megjelent cikk, 7 konferencia előadás (ebből 3 angol nyelven).

Ø      2009-ben benyújtott, 2010-11-ben megvalósuló Baross Gábor pályázat keretében a témához kapcsolódó jelentős infrastruktúra fejlesztések: röntgen sugárgenerátor és digitális kiértékelő egység, 3D printer és 3D koordináta mérőgép.

Hazai és nemzetközi kapcsolatok, együttműködések:

Ø      2010-ben benyújtott OTKA pályázat;

Ø      Miskolci Egyetem Gépgyártástechnológa Tanszék, Difi-Cad Kft, Miskolc.

A kutatásban résztvevők:

Dr.Dudás I. DSc egyetemi tanár, kutatóprofesszor

Dr. Varga Gy. CSc egyetemi docens (ME)

Dr. Péter L. CSc főiskolai tanár

Dr. Szigeti F. CSc főiskolai tanár

Dr. Pay G. CSc főiskolai tanár 

Dr. Dezső G. PhD főiskolai tanár

Dr. Horváth R. főiskolai tanár

Kovács A. főiskolai tanársegéd

Százvai A. műszaki oktató

Kósa P.  műszaki oktató

Hajdu A, műszaki oktató