Történet

 

A tanszék rövid története

MŰSZAKI ALAPOZÓ, FIZIKA ÉS GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIA INTÉZETI TANSZÉK

A Nyíregyházi Egyetem Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológia Tanszéke olyan szakmai
profilt képvisel, ami egyedüli a magyar műszaki felsőoktatásban. A terméktervezéstől a
gépgyártástechnológiai (javítástechnológiai) folyamatokon keresztül a minőségbiztosításig
egységes szemléletű képzést folytat a gépészmérnöki, a mezőgazdasági gépészmérnöki és repülőmérnöki szakokon.

A tanszéket 1966-ban, a mezőgazdasági gépész képzés indulásakor alapították. Mai
struktúrája 1986-ba alakult ki, amikor a Főiskola Technológia és Alapozó tanszékeit összevonták.

A Tanszék oktatási tevékenységét elsősorban a gépészmérnöki a közlekedésmérnöki és mezőgazdasági gépészmérnöki szakokon
fejti ki, de a minőségbiztosítás oktatása révén találkozik valamennyi mezőgazdasági
szakos hallgatóval a nappali és levelező képzésben egyaránt.

A Tanszék jelenleg a gépgyártástechnológia szakirány oktatásáért felel.

A régi épület a Rákóczi úton

Az új  épületben a Kótaji úton (CB szárny)